BANDCHECK

BANDCHECK een digitale tool voor spelers in bands of andere kleine instrumentale ensembles http://bandcheck.nl/#/band/login

Bandcheck is het resultaat van een ontwikkelonderzoek naar een beoordelingsinstrument voor muziek. Het is een digitale tool voor zelfreflectie van spelers in bands of andere kleine instrumentale ensembles. De tool is ontwikkeld voor het gebruik in het VO met als doel zelfbeoordeling te faciliteren en daarbij handzaam, makkelijk en efficiënt te maken. Doordat leerlingen met de tool op het eigen functioneren reflecteren wordt deze zichtbaar en bespreekbaar.

De tool richt zich op de onderlinge muzikale communicatie van de spelers. Leerlingen beoordelen zichzelf aan de hand van rubrics in drie categorieën: horen, zien en bewegen. Het resultaat wordt getoond in een totaal scherm voor de hele band. Doel is dat de spelers van verschillende niveau’s hun vaardigheden bewuster ter ondersteuning van elkaar en daarmee van het resultaat gaan inzetten. Het achterliggende idee is dat bij een goede (gelaagde) muzikale communicatie het totale resultaat beter is dan de som van de individuele spelers.

Als docent kunt u zelf het gebruik van de tool invullen en inpassen in de opzet van de les waarbij opdrachten gegeven kunnen worden voor zowel zelf- als peerreflectie en na te streven progressie.

Zelfreflectie:  Door het (deels)invullen van de rubrics door de leerlingen.

Doelen stellen:  Aan de hand van de ingevulde rubrics.

Vergelijken:  Het (samen)spelen aan het begin en aan het einde van de repetitieserie of het spelen op verschillende instrumenten.

Peerreflectie: Invullen van rubrics over een andere speler/instrumentVergelijken met de zelfreflectie.

Bandreflectie:  De sterke en zwakke input in het band spelen vaststellen. Met de leerlingen overleggen over het gebruiken van de sterktes en ondersteunen van de zwaktes.

Het instrument is een digitale webtool die werkt op zowel Google Chrome als Safari en is bedoeld voor het gebruik op beeldscherm of tablet.