CV

Werkervaring: Onderzoek kunsteducatie

Periode: 2017- heden
Werkgever: Lectoraat Kunsteducatie AHK, Mocca
Inhoud: Evaluatieonderzoek naar het pilotproject ‘Teamplayers, Co-teaching in het kunstonderwijs in het PO’. Studenten van de Pabo HVA werken met studenten van de docentopleidingen dans, theater en beeldend van de AHK samen kunstlessen voor het PO en ontwerpen en uitvoeren.

Periode: 2013 – 2017
Werkgever: Aslan Muziekcentrum
Inhoud: Monitoring en evaluatie van enkele aspecten van de lange leerlijn muziek MTE. Ontwerp onderzoek t.b.v. een samenwerking tussen de groepsleerkracht en de muziekvakdocent (co-teaching) en de vormgeving van een bij de MTE passend leerlingvolgsysteem (LOVS).

Periode: 2014 – 2016
Werkgever: Lectoraat Kunsteducatie AHK
Inhoud: Onderzoek t.b.v. het onderdeel ‘beoordeling in cultuureducatie, muziek’.
Ontwikkeling van een digitale tool voor zelfreflectie voor spelers in bands of andere kleine instrumentale ensembles.

Periode: 2015 – mei 2016
Werkgever: Stichting Muzisch Spoor
Inhoud: Onderzoek naar het project ‘Muziek actief plus’ richt zich door middel van muziek, beweging en theater op ouderen in de dagopvang en ouderen in een zorgcentrum. Het onderzoek betreft een toegepast, kwalitatief oriënterend onderzoek naar de diverse interacties en de beoogde effecten hiervan.

Periode: Sept. 2012 – Sept. 2013
Werkgever: Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
Inhoud: ‘Project Zero Inquiry Project – Beoordeling in de kunstvakken’. Ontwikkelingsonderzoek in samenwerkingen met Harvard Project Zero ter ontwikkeling van beoordelingsinstrumenten voor de kunstvakken.

Periode: September 2010- 2013
Werkgever: Aslan Muziek Centrum/ Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten
Inhoud: Monitoring en onderzoeken van een nieuw ontwikkelde lange leerlijn muziek voor het basisonderwijs, MTE, die uitgaat van een wereldmuziek aanbod en wordt uitgevoerd door geschoolde muziekvakdocenten op 16 basisscholen in Amsterdam west en nieuw-west.

Werkervaring: Docent

Periode: Januari 2020 – heden
Werkgever: AHK Conservatorium van Amsterdam
Functie: Docent
Inhoud: Master keuzevak: ‘ Musicking and Moving with the Elderly’.

Periode: Januari 2017 – heden
Werkgever: AHK Conservatorium van Amsterdam
Functie: Docent
Inhoud: ‘Cursus Muziek met ouderen vanuit muziek spel en beweging’ in samenwerking met Muzisch Spoor

Periode: 1993- 2017
Werkgever: Muziekschool Legato
Functie: Docent dwarsfluit 1e graad
Inhoud: Fluitlessen, ensemble lessen, arrangeren, ontwikkelen en uitvoeren van AMO- lessen, schoolorkest leiding.

Periode: April 2015 – Aug. 2015
Werkgever: AHK, Master Kunsteducatie
Functie: docent literatuuronderzoek

Periode: Januari 2015 – Mei 2015
Werkgever: Trias Centrum voor de Kunsten, Rijswijk
Functie: Begeleider, adviseur
Inhoud: Begeleiden van en adviseren bij de totstandkoming van een van een ‘algemeen leerplan van de groepslessen muziek Vrije Tijd’ van Trias.

Periode: 1995- 2010
Werkgever: Kunstencentrum ‘de Kunstlinie’
Functie: Docentdwarsfluit 1e graad, taken ten behoeve van brede school, Secretaris OR

Werkervaring: Onderzoek en beleidsadvies

Periode: Januari 2018 – Heden
Werkgever: Aslan Muziekcentrum
Functie: Extern adviseur, lid adviescommissie t.b.v. post-HBO opleiding Aslan MC

Periode: Dec. 2015 – juni 2016
Werkgever: KCR, Kenniscentrum cultuureducatie Rotterdam
Functie: Onderzoeker
Inhoud: Behoeftepeiling cultuuronderwijs VO Rotterdam: het in kaart brengen van de wensen en behoeften vanuit het VO en adviseren naar het KC-R ter verbetering van de inzet en het aanbod vanuit de Rotterdamse culturele instellingen bij het cultuuronderwijs.

Periode: Dec. 2014 – Mrt. 2015
Werkgever: Trias Centrum voor de Kunsten
Functie: Lid visitatiecommissie
Periode: Juni 2014 – sept. 2014

Werkgever: LKCA
Inhoud: Medewerking aan het tot stand komen van het ‘Rapport Verantwoordingsanalyse 2013’ t.b.v. de evaluatie van de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Periode: November 2011- September 2012
Werkgever Mocca/ DMO Amsterdam
Inhoud: Monitoring van het project ‘de Amsterdamse muziekpilot’. Onderzoek naar de rol van ‘Muziekeducatie deskundige’; de draagkracht, zowel financieel als op het gebied van tijdsinvestering van de meewerkende scholen en het aanbod en de samenwerking van de meewerkende Amuze partners.

Periode: September 2011- Februari 2012
Werkgever: Vluchtelingenwerk Nederland
Functie: Kwartiermaker t.b.v. het project ‘Integratie in harmonie’.
Inhoud: Concretiseren van een concept projectplan wat muziekeducatie voor asielzoekerskinderen beoogt, maar daarmee ook een verbinding wil leggen met de regionale orkesten, de lokale muziekaanbieders en de conservatoria.